Om over na te denken

De brandstichting in de Ark van Noé (what’s in a name) in Kleine Spouwen was een gebeuren dat velen geschokt heeft, dat geen weldenkend kwb-er onberoerd laat.  Nog voor dat het opvangcentrum voor mensen op de vlucht open ging, werd het reeds zwaar beschadigd.

Andermans goed vernielen is een misdrijf en hoort sowieso niet thuis binnen de regelgeving van onze democratische samenleving.  Komt daarbovenop nog dat de achterliggende bedoeling zeker niet fraai was: voorkomen dat mensen op de vlucht een veilig onderdak bekomen, in afwachting dat hun asieldossier behandeld wordt. Is dit geen discriminatie op basis van racistische motieven?! 

Als klap op de (spreekwoordelijke) vuurpijl, applaudisseerden toeschouwers ter plaatse met de aangestoken brand.  Anderen deden dit nadien voluit op sociale media.  Ook dit is totaal uit den boze.
Op voetbalvelden wordt discriminatie en racistisch gedrag zwaar aangepakt.  In openbare ruimtes en op straat hoort het niet anders.  Ook wie langs de kant supportert voor de brandstichters stemt in met de feiten en draagt dus mee verantwoordelijkheid.

Het recht op vrije meningsuiting is een basisbeginsel van onze rechtsstaat, maar dit kan en mag niet ontaarden in een poging om het recht in eigen handen nemen.  Wat in Bilzen duidelijk wel gebeurd is.  Dit is onze democratische rechtsstaat onwaardig.  Wij verwachten als reactie hierop een krachtdadig optreden van de bevoegde instanties en onze democratisch verkozen politieke leiders.  Hopelijk krijgen vredelievende stemmen op straat ook een kans om zich te uiten.  Is het geen tijd voor duidelijke signalen dat solidariteit absoluut de moeite waard is?  Alleen dit zal leiden tot een warmere samenleving in harmonie, waar plaats is voor iedereen van goede wil.  Is dat geen kerstboodschap: vrede aan alle mensen van goede wil?! Daar blijven we als kwb graag onze schouders onder zetten.

Ward Ceyssens

 

Addthis: