KWB Steunt......

Kwb- steunt zowel plaatselijk als internationaal

 

Zoals werd vermeld in onze Leeft van november werd de opbrengst van onze succesvolle quiz integraal verdeeld over de vooropgestelde goede doelen.: Fajar Baru, het project van onze Ward voor verwaarloosde kinderen in Indonesië en ’t Weyerke.

De nodige contacten werden gelegd en met een delegatie van een 8-tal personen gingen we op dinsdag 19 november richting 't Weyerke in Zolder voor de officiële overhandiging van de cheques.

We konden de mensen van ’t Weyerke en onze Ward, voor zijn project Fajar Baru in Indonesië, elk verblijden met een mooie cheque ter waarde van 400 EUR, een bedrag als steun voor hun respectievelijke nobele projecten. Wij zijn er van overtuigd dat de bedragen een steuntje kunnen zijn om hun doelstellingen een duwtje in de rug te geven.

Kwb zou kwb niet zijn als er in de toekomst niet nog dergelijke acties ondernomen worden ten voordele van deze of gene initiatieven.

Addthis: