Hervorming, Kentering......

Hervorming, Kentering Nieuwigheid, Ommekeer, Ommezwaai?, Wie zal ’t zeggen?

Het nieuwe jaar is al een flink stuk opgeschoten. De tijd gaat snel, zeker nu we ons van hot naar haar begeven om allerhande drinks en recepties bij te wonen. Geen reden tot ongerustheid echter want de bestuursploeg van kwb is al flink in actie geschoten om ook dit werkjaar met vereende krachten alles in goede banen te leiden.

Een nieuw jaar betekent ook her en der wat veranderingen. Ook ons Dagelijks Bestuur ontsnapt hieraan niet.

Eerst en vooral zijn er een aantal personen die zich, na een meer dan verdienstelijke periode te hebben gezeteld in dit orgaan, terug trekken om het wat rustiger aan te gaan doen. Natuurlijk verdwijnen ze niet helemaal van het toneel, ze zullen nog actief blijven in onze grote ploeg van bestuursleden en medewerkers, we kunnen dus ten allen tijde nog beroep doen op hun ervaring en kennis.

We houden er aan om hen te danken voor hun jarenlange ongebreidelde inzet.

Eddy    Alex     Jan    Jos    Ward  

                        aan allen nen hele dikke MERCI!!!!!

Sommigen is het misschien al ter ore gekomen, maar voor diegenen die het nu in Keulen horen donderen, de naam Dagelijks Bestuur, reeds sinds mensenheugenis in gebruik, bestaat niet meer. Voortaan gaan wij door het leven als “Stuurgroep”.
Onder leiding van onze kapitein Alain    
en nieuwbakken secretaris Vital     zetten wij ons beste beentje voor om de toekomstige lijnen voor onze vereniging uit te zetten, dit vanzelfsprekend in samenspraak met de voltallige stuurgroep en rekening houdend met de, steeds gewaardeerde input, van al onze leden.

Omdat het niet altijd duidelijk is voor iedereen wie wie is kunnen jullie op onderstaande foto onze (bijna) voltallige Stuurgroep terugvinden. Marc (Bijloos), was op het tijdstip dat de opname werd gemaakt verontschuldigd.

 

foto2: 
bron: 

Ludo Engelen