Stookolie bestellen

Stookolieactie 24 september. (Onderaan de tekst vind je het bestelformulier)
OPGELET !! (lees dit bericht aandachtig door)
Beste stookoliebesteller,
Binnen enkele weken hebben we weer een samenaankoop van stookolie. Tweemaal achter elkaar was Vanraak de leverancier. Sommigen onder ons hebben dat geweten. De voorlaatste actie zijn er kwb'ers drie tot vier weken na de afgesproken “maand” pas beleverd. Blijkbaar bracht de plotse grote vraag naar stookolie Vanraak in de problemen.
De laatste stookolieactie werden een twintigtal leden zelfs niet beleverd. De reden hiervoor was een nieuwigheid van de leverancier. Vrachtwagens rijden niet meer uit naar een leveringsadres alvorens de vervaldatum van de groene dop gekend is. De niet beleverde leden werden volgens Vanraak verscheidene keren vruchteloos gecontacteerd, zij moesten nadien zelf contact opnemen met de leverancier om van onze actieprijs te kunnen genieten. Naar verluid zijn strengere controles van de overheid hier de oorzaak van. Leveranciers willen de verantwoordelijkheid, bij ongevallen met tanks die niet in orde zijn, niet langer op zich nemen.
Om deze problemen in de toekomst te voorkomen zal het inschrijfstrookje voor stookolie alsook het digitaal bestelformulier op de website aangepast worden.
Er dient aangeduid te worden of de tank ondergronds of bovengronds ligt (in de kelder is bovengronds). Ook de inhoud, meer of minder dan 6000 liter kan je aanduiden en als laatste, een vakje om de vervaldatum van je groene dop in te vullen.
Even ter herinnering:
Elke tank voor stookolie ondergronds en bovengronds moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gekeurd worden.

Een tank van 6000 liter of meer moet u  ook melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente.

Keuring als de tank in gebruik is:

Tank voor minder dan 6000 liter stookolie

Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.

Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gekeurd worden.
Opgelet een attest van keuring van voor 1 maart is niet geldig.

Tank voor 6000 liter stookolie of meer

Een ondergrondse stookolietank moet om de 15 jaar grondig gekeurd worden (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt).
Een bovengrondse stookolietank om de 3 jaar een beperkte keuring

Stookolie bestellen