27 oktober 2017; Receptie en opening tentoonstelling 75 jaar KWB en 100 jaar KVLV

Na een week van hard werken door zowel KWB en KVLV om de tentoonstelling tijdig klaar te krijgen was het op vrijdag 27 oktober zover.

De 120 genodigden kwamen druppelsgewijs binnen in de cafetaria van het zorg en wooncentrum Hof ter Bloemen in Heusden. Het cafetaria en de tentoonstellingsruimte werd gratis ter beschikking gesteld door de directrice van Hof ter Bloemen waarvoor onze dank. Tal van prominenten namen plaats op de voor hun voorbehouden plaatsen. 

Om 20uur kon dan de eerste spreker van de avond van start gaan.  Gilbert Tiri van de Heemkundige Kring benadrukte eerst het belang van archiveren en droomde luidop van een soort centraal archief in Heusden-Zolder waar ook de verenigingen zouden terechtkunnen. Hij verwees naar het bezoek van de legendarische kardinaal Cardijn aan Heusden, net enkele weken voor hij overleed. Na zijn openingstoespraak was het de beurt aan Claire Bussé, zelf al een zilveren jubelium van KVLV als voorzitster van KVLV Heusden. Zij ging terug in de tijd. Het huidige KVLV is ontstaan 100 jaar geleden als de Boerinnenbond opgestart. Jaren later was het tijd voor verandering. De naam Boerinnenbond veranderde in het huidige KVLV. Claire BUssé grasduinde ook door de geschiedenis. Zo zegde zij dat het meer is dan wat koken en boeken binnen hun vereniging. Na een kleine pauze met muziek mocht Ward Ceyssens proost van de KWB zijn verhaal doen. Hij begon zijn toespraak in het Heusdense dialect. Sommige keken raar op, maar dat was precies hoe het er 75 jaar geleden aan toe ging. Verder had hij het over het koesteren van ons verleden. Als laatste was het de beurt aan schepen van cultuur Marleen Hoydonckx. Zij had het  in haar toespraak over de inzet van beide verenigingen. Ook een verwijzing naar de Heemkundige Kring om eens na te denken over de geschiedenislessen van onze gemeente. Zij bood zich daarin aan om scholen te bezoeken en een lezing van de geschiedenis van Heusden te geven. De jeugd betrekken in een vereninging, want zij zijn de toekomst en het verleden van onze gemeente.

Na de toespraken werden de sprekers in de bloementjes gezet en kregen zij uit handen van Gilbert Tiri een jaarboek van 100 jaar en 75 jaar KWB.

Na de ceremonie protocolaire zoalos dat zo mooi heet werd de tentoonstelling geopend en kregen de gasten een hapje en dankje aangeboden. Zij konden zich vergapen aan de vele foto's uit het heden en verleden. Ook is er een heuse donkere tunnel gebouwd. Daar wordt er een film afgespeeld van al de activiteiten die KWB Heusden-centrum heeft gehouden van het afgelopen werkjaar 2016.

De tentoonstelling is voor iedereen gratis toegankekijk van 28 oktober tot 12 november iedere dag van 14 tot 17u30.
 

Picture: 
Verslag: 
Joseph Bams

Geschied en Heemkundige Kring Tentoonstelling