18 januari 2018

Het vervolg: mijngebied. Paul Boutsen.

Centraal in de werking van Het Vervolg staat de relatie tussen mens en industrie, tussen identiteit en transitie. Deze interesse vertrekt vanuit de thuisbasis van Het Vervolg: de Mijnstreek. Ontstaan na de sluiting van de mijnen (eind jaren ’80, begin jaren ’90) wil Het Vervolg het mijnverleden, maar ook de huidige en toekomstige impact van die industriële activiteit onderzoeken en ontsluiten aan het publiek. Dankzij een ruim interregionaal en internationaal netwerk - zowel artistiek, economisch als onderzoek matig - is het werkdomein van Het Vervolg uitgebreid naar industriële transitzones en mijnbouwgebieden over heel de wereld.