14 december 2017

Ouderenzorg: nog betaalbaar? Dave Roosen en Jules Vandebergh.

We worden ouder en ziekten worden chronischer. De zorg wordt dus langer en duurder. In Vlaanderen komen we tegen 2025 een miljard euro te kort om te kunnen voorzien in aangepaste zorg. Geweten is dat nogal wat rusthuizen (woon- en zorgcentra) besparen op zorg, dat verplegend personeel overwerkt is, dat bewoners en patiënten zich moeten plooien naar het helse werkritme, dat echte individuele zorg er vaker bij inschiet… Allen huiveren we bij het idee ooit zorgbehoevend te worden in een rusthuis. Vinden we nog een geschikt rusthuisbed? Wordt de kraan zo hard dichtgedraaid in een commercieel rusthuis dat het verzaakt aan de essentie van zijn opdracht: zorg verlenen? Meer geld voor de ouderenzorg is dus onontkoombaar. Alle zorg doorschuiven naar de overheid is een optie. Is zij realistisch? Zal er, doorheen de verschillende generaties, voldoende solidariteit kunnen worden opgebracht? Waar liggen de grenzen van die solidariteit?