30 november 2017

Dorpsraden en stille wegen. Paul Coolen.

In elk kerkdorp hebben we nu een dorpsraad.

Maar wat zijn eigenlijk dorpsraden? Hoe zij ze ontstaan? Heeft elke dorpsraad dezelfde opzet? Hierover meer uitleg en daarna hun eerste gezamenlijke realisatie: uitwerking van de stille wegen.

De gemeente Heusden-Zolder, de verschillende dorpsraden en Trage Wegen vzw slaan begin 2012 de handen in elkaar om werk te maken van de trage wegen. Een eerste belangrijke stap is inventariseren. Hoe is het vandaag gesteld met de trage wegen in Heusden-Zolder? Welke paden zijn nog toegankelijk? Waar zijn er knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk tussen de kerkdorpen of van de kernen naar de lokale winkel, kerk of school? De mogelijkheden en wenselijkheden worden pas duidelijk nadat de trage wegen in de gemeente in kaart zijn gebracht. Deze onderneming vond, dankzij heel wat vrijwilligers, plaats in 2012 - 2013. Nadien werd deze inventaris met lokale bewoners en gebruikers geëvalueerd om te kijken welke kansen, uitdagingen en prioriteiten er in de toekomst te verzilveren zijn. 

En hoe ver staan we nu? Wat is er reeds gerealiseerd en wat zijn de verdere toekomstplannen?