02 november 2017

500 jaar godsdienstoorlog door Freddy Mantels.

Maarten Luther was een augustijner monnik en hoogleraar in de moraaltheologie aan de universiteit van Wittenberg.

Op 31 oktober 1517, 500 jaar geleden dus, op de vooravond van Allerheiligen publiceerde hij zijn 95 stellingen tegen de aflaten.

Die datum is het symbolische begin van het protestantisme. Luthers bedoeling was niet om een schisma in het christendom te veroorzaken, wel om te protesteren tegen de aankoop van aflaten.

Een aflaat kopen was voldoende om de zondestraffen kwijtgescholden te krijgen zonder grote persoonlijke inzet.

Luther wilde deze wantoestanden aanklagen en rechtzetten en ging ervan uit dat de paus de misbruiken van de aflaatverkoop ook zou veroordelen.

De aflaat waartegen Luther in het bijzonder reageerde was de Jubileumaflaat voor de nieuwbouw van de St.-Pieterskerk in Rome.

Vanaf 1524 braken regelmatig godsdienstoorlogen uit die Europa en later de rest van de wereld verdeelden.

Voor Vlaanderen begon toen een bloedige onderdrukking door de Spanjaarden en een scheiding met de Noordelijke Nederlanden.